a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

A

AVNOJ

Historijski muzej Bosne i Hercegovine
Inventory No. Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije

U ovom objektu u Jajcu održan je jedan od najvažnijih historijskih događaja u historiji Jugoslavije - Drugo zasjedanje AVNOJ-a na kojem je stvorena Jugoslavija. Zgrada Sokolskog kluba u kojoj su se tridesetih godina održavale kino projekcije i drugi kulturni događaji, ugostila je 29. i 30. novembra 1943. godine 142 vijećnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Slovenije. Zasjedanje je počelo u 19 sati, a vrata doma kulture bila su otvorena za sve građane koji su željeli prisustvovati. U blizini grada postavljeni su protivavionski mitraljezi u slučaju napada, a grad je zamračen u 19.15 sati. Rad delegata započeo je himnom "Hej Slaveni", a završen je ujutro u 5 sati Kozaračkim kolom.
Najvažnija odluka koju je pročitao predsjednik AVNOJ-a, Dr Ivan Ribar, bila je ona o stvaranju nove Jugoslavije na federativnom principu i ravnopravnosti svih njenih naroda. Jugoslavija je dobila vladu i parlament. Kako su odluke pročitane u 23.45 kao datum je uzet 29.novembar 1943. godine, koji je potom ušao u grb Jugoslavije a slavio se i kao Dan Državnosti.
Maketa ovog historijskog objekta napravljena je za stalnu postavku bivšeg Muzeja revolucije.

Der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung Jugoslawiens

In diesem Gebäude in Jajce fand eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Jugoslawiens statt: Die zweite Tagung des Antifaschistischen Rates der Nationalen Befreiung Jugoslawiens, die zur Gründung Jugoslawiens führte. Das Schulklubgebäude, das in den Dreißigern für Filmvorführungen und andere Kulturveranstaltungen diente, war am 29. und 30. November 1943 Schauplatz dieser Tagung, zu der 142 Delegierten aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Slowenien kamen. Die Tagung begann um 19 Uhr, jeder interessierte Bürger konnte teilnehmen. Zum Schutz vor Flugzeugangriffen wurden in der Stadt Maschinengewehre aufgestellt und die Stadt um 19.15 Uhr verdunkelt.
Mit der Hymne „Hej Sloveni“ wurde die Ratstagung eröffnet und endete um 5 Uhr morgens mit dem Kozara-Reigentanz.
Die wichtigsten Beschlüsse las der Präsident des Antifaschistischen Rates der Nationalen Befreiung Jugoslawiens, Dr. Ivo Ribar, öffentlich vor. Die Beschlüsse beinhalteten die Gründung des neuen Jugoslawiens auf föderativen Prinzipien und die Gleichheit aller Völker. Regierung und Parlament wurden installiert. Da die Beschlüsse um 23.45 vorgetragen wurden, wurde der 29. November 1943 als Datum genommen. Im Wappen Jugoslawiens ist dieses Datum zu finden, dieser Tag wurde auch als Nationalfeiertag gefeiert.
Das Modell dieses historischen Gebäudes hatte seinen ständigen Platz im damaligen Museum der Revolution (nun Historisches Museum von Bosnien und Herzegowina.

home Elma Hašimbegović