a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

E
Energija
Historijski muzej Bosne i Hercegovine
Inventory No. Energija je proizvod bez koga je danas savremeni svijet nemoguće zamisliti, pa je zbog toga nemoguć bilo kakav razvoj bez obezbjeđenja elektroenergije iz bilo kojih izvora, koji su također važni koliko i energija koju proizvode. U tom pogledu Bosna i Hercegovina spada u red najbogatijih zemalja u Evropi, posebno kad su u pitanju ugalj i voda kao osnovni izvori energije. Prva prava ekspanzija proizvodnje elektroenergije u BiH vezuje se za period nakon Drugug svjetskog rata. Toga su bile svjesne i tadašnje vlasti kad su elektroenergiju vidjele kao jedan od glavnih pokretača industrije. Tokovi i slivovi rijeka Une, Sane, Vrbasa, Bosne, Drine, Neretve i Trebišnjice predstavljaju osnovne izvore hidroenergije koja je nakon Drugog svjetskog rata naglo počela da se razvija. Tako je već 1958. godine BiH raspolagala sa proizvodnjom od 1201 GWh električne energije, a 1978. godine 4229 GWh. Nakon toga slijedi izgradnja novih hidroelektrana kao što su: Čapljina, Salakovac, Grabovica, Mostar, Bočac i mnoge druge. Nakon toga sagrađeno je mnoštvo termoelektrana, pretežno u Tuzli, Kaknju i Gacku.

Elektrische Energie ist ein Produkt, ohne das es nicht möglich wäre, die moderne Welt zu denken. Viele weitere Entwicklungen wären ohne elektrische Energie unmöglich. Die Quellen elektri-scher Energie sind genauso wichtig wie die Energie selbst. Was das angeht, gehört Bosnien und Herzegowina zu den reichsten Ländern des Europas, vor allem wenn es um Kohle und Wasser als Quelle für elektrische Energie geht. Der erste richtige Aufschwung der Produktion von elektrischer Energie in Bosnien und Herzegowina fällt in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Darüber war sich auch die damalige Regierung im Klaren, die elektrische Energie als einen der wichtigsten Motor der Industrie sahen.

Flusslauf und Zusammenfluss von Una, Sava, Vrbas, Bosna, Drina, Neretva und Trebisnjica stellen Grundquellen der Wasserkraft dar, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. So waren in Bosnien und Herzegowina schon 1958 die Produktion von 1201 GWh Elektroenergie möglich, im Jahr 1978 betrug die Produktion 4229 GWh. Weitere Wasserkraft-werke wurden u.a. in Čapljina, Salakovac, Grabovica, Mostar, Bočac errichtet. Später sind noch mehrere Wärmekraftwerke gebaut worden, vor allem in Tuzla, Kakanj und Gacko.
home Amar Karapuš