a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

G
Gusle

Historijski Muzej Bosne i Hercegovine
Inventory No.  Gusle predstavljaju narodni instrument porijeklom sa Balkana, izrađenog iz samo jednog komada drveta. Riječ gusle potiču od staroslavenske riječi gosl  što znači žica.

Prve podatke o guslama među Južnim Slavenima nalazimo još kod Bizantinaca, u prvoj polovini VII stoljeća, kada su uhvaćena "dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo drvena glazbala".

U narodu postoji vjerovanje, da ako dodirnete dijete sa guslama, prenosite mu sreću.

Sastavljena je od nekoliko dijelova. Varljača ili zvučno tijelo – izdubljeno drvo preko kojega je nategnuta janjeća, zečja ili jareća koža. Držak je sastavljen od «vrata» i «glave». «Glava» je sam vrh gusala, bogato ukrašen sa predstavama vojnika, a u sredini je smještena crvena zvijezda. «Vrat» se sastoji od dijela za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Vrat je također ukrašen sa prednje strane grbovima zemalja pripadnica FNRJ, a sa unutrašnje strane je ispisana pjesma. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa, a strune su pri dnu gusli pričvršćene za oputu. Između glave i drška nalazi se kočić na kojem je nametnita struna. Komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog dijela se naziva konj ili konjić.

Istorija naša najslavnija
Samo pjesma od nje je sjajnija
Jer se pjeva i uz gusle gudi!!!...

Krajina je krvava haljina
Sa krvlju ručak, sa krvlju večera
Svak krvave žvaće zalogaje
Nikad bjela danka za odmorka!!!

Oj Krajino naše ustanište
Ustanište, junačko bojište!
Kad je bilo biti ili nebiti
Stojeć mrijeti, krv junačku liti,
Ti si bila prva medj prvima
Prkos kula svima dušmanima!
Mi u tuđe dobro ne diramo
A bez krvi svoga ne puštamo!!!

(pjesma ispisana na zadnjoj strani gusli)

Die Gusle

Als Gusle wird ein Volksinstrument am Balkan bezeichnet. Sie wird aus einem Stück Holz angefertigt. Das Wort Gusle stammt vom altslawischen Wort „gosl“, was Faser bedeutet. Die ersten Aufzeichnungen über die Gusle der Südslawen finden wir im Byzanz der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts, als zwei Spione, die statt Gewehre nur Musikinstrumente aus Holz bei sich hatten, gefangen wurden.

In der Bevölkerung glaubt man, dass wenn ein Kind mit der Gusle berührt wird, sich das Glück überträgt .

Die Gusle besteht aus mehreren Teilen: Der Quirl oder Klangkörper aus gehobeltem Holz, über den Lamm-, Kaninchen- oder Ziegenleder gespannt ist. Der Griff besteht aus Kopf und Hals. Der Kopf ist die Spitze der Gusla, reichlich geschmückt mit den Vorrichtungen der Soldaten, und in die Mitte ist ein roter Stern gesetzt. Der Hals besteht aus dem Teil, den der Guslaspieler hält, während er mit der anderen Hand mit den Bogen über die gespannte Seite streicht. Der Hals ist an der Vorderseite mit den „Wappen“ der Länder FNRJ geschmückt und auf der Innenseite ist ein Lied aufgeschrieben. Die Seiten der Gusla bestehen aus Rosshaar und sind am unteren Teil der Gusla befestigt. Zwischen Kopf und Griff gibt es ein Hölzchen, das die Saiten spannt. Das Holzstück, das die Saiten von den Klangkörpern teilt, wird Pferd oder Pferdchen genant.

home Aida Arifagić