a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

NJ

Prenos Ranjenika

Historijski Muzej Bosne i Hercegovine

Inventory No. Eksponat pod nazivom Prenos ranjenika akademskog kipara Pave Perića u osnovi simbolizuje uobičajene socrealističke postulate u tada važećim normativnim pravcima u umjetnosti, dijelom nametnutim od strane oficijalne postratne vlasti i permanentno forsirane u predstojećim dekadama umjetničkog djelovanja. Skulptura prikazuje skupinu boraca u povlačenju pred neprijateljem u kojima ranjenici imaju istaknuti status, kao specifičan i često prisutan motiv u tadašnjim žanrovskim usmjerenjima u kojima se na metaforički i simbolički način prezentovalo visoko herojstvo pripadnika pokreta otpora, njihova briga za ranjenike i istrajnost u ostvarenju zadatog cilja postavljenog u jednom striktno realističko-humanističkom posmatranju tematike opisivanog objekta, u kojoj se, bez obzira na minijaturnost forme, tipične za Perićevu osnovnu umjetničku poetiku, na sažet i deskriptivno racionalan i tematski izričit način dočarava sva suština smisla i osnovne misli predstavljenog djela. Eksponat, iako oštećen (srećom, ne do stepena nepopravljivosti), u biti oslikava sve one ideje kojima se na eksplicitan način reprezentuje striktno humanističko usmjerenje inspirisano već prisutnim i često korištenim motivima u tada važećim formalnim pojavama i estetskim mjerilima prosuđivanja.

Pavao Perić je kao kipar i umjetnik poznat po svojim vješto patiniranim i pristalim figurama u kamenu i terakoti u kojima je kroz slike aktova i grupnih portreta, posebice žena Dalmatinske zagore, ispoljavao afinitet prema jednom osebujnom stilu, bliskom prirodi i čovjeku, držeći se zadatih normi, ali i anomalijski odstupajući ponekad od striktnosti i konvencionalnosti formalne tematike. Tu svoju poetsku osnovnost zadržao je do kraja svog umjetničkog eksponiranja i kroz forme drugačije od primarnih, izvornih, sa kojima je počeo i završio put umjetnika.

DER TRANSPORT VON VERWUNDETEN VON PAVE PERIĆ

Das Exponat unter den Namen „Transport der Verwundeten“ vom akademischem Bildhauer Pave Perica zeigt im Grunde ein übliches Motiv des Sozialrealismus, den damaligen Normen der Kunst entsprechend, teils von der offiziellen Nachkriegs-regierung aufoktroyiert.

Die Skulptur zeigt eine Heldengruppe, die sich vor dem Feind zurückzieht. Die Verwundeten sind ein spezifisches und häufiges Motiv des Genres, in dem man auf metaphorische und sym-bolische Weise die Soldaten der Aufstandsbewegung als große Helden präsentiert hat, deren Sorge um die Verwundeten und die Ausdauer in der Verfolgung der gesetzten Ziele, dargestellt in einem realistisch-humanistischem Anschauung der Thematik.

Das Exponat, obwohl es beschädigt worden ist (glücklicherweise nicht so, dass es nicht mehr repariert werden kann), zeigt alle Ideen, mit denen man auf eine bestimmte Weise die humani-täre Richtung zeigt, inspiriert von bekannten und sehr oft genommenen Motiven der damaligen Zeit.

Pavao Perić, Bildhauer und Künstler, der durch seine Figuren im Stein und Terracotta bekannt ist, aber auch durch Aktbilder und Gruppenporträts, vor allem von Frauen aus Dalmatien. Seine Variabilität und seine große Bandbreite zeigt, dass er der Natur und dem Menschen sehr nah ist, sich dabei aber nicht von den vorgegebenen Normen entfernt hat, aber doch auch manchmal von der strikten und konventionellen Thematik distanziert. Dieses eigene poetische Fundament seines Schaffens hat er sich bis ans Ende seiner künstlerischen Laufbahn erhalten.

home Nedim Mušović