a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

Š

Štafete

Historijski Muzej Bosne i Hercegovine
Inventory No. Ritual nošenja štafete osmišljen je četrdesetih godina prošlog vijeka da bi trajao pune 42 godine (1945-1987). Povod za prvu u nizu ovakvih manifestacija bila je odluka Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije da se 25. maja 1945. svečano proslavi rođendan Josipa Broza Tita. Na prijedlog omladine Kragujevca, Odjeljenje za sport i fiskulturu organizovalo je masovna omladinska štafetna trčanja, širom Jugoslavije, sa idejom da mladi, trčeći Predsjedniku, nose lijepo izrađene palice i u njima rođendanske čestitke, sa željama za dug život i dobro zdravlje.

Manifestacija koja je obilježila skoro pola stoljeća podijeljena je u tri karakteristična perioda: I period “Titova štafeta”, 1945 – 1956. II period “Štafeta mladosti”, 1957 – 1980. III period “I poslije Tita – Tito”, 1981-1987.

Savezne štafetne palice, kao materijalni trag ove manifestacije, čuvaju se u Muzeju historije Jugoslavije u Beogradu. Ovdje su izložene Regionalne štafetne palice, koje su se uz “Titovu štafetu”, kasnije na inicijativu Josipa Broza 1957. godine preimenovanu u “Štafetu mladosti” donosile na manifestacije organizirane u čast dočeka “Štafete mladosti” u gradovima širom Jugoslavije kuda je ona stizala u pohodu do svog cilja. Prva štafeta mladosti pošla je 5. maja 1957. godine iz Kumrovca, rodnog mjesta Josipa Broza. Svake naredne godine polazi iz drugog mjesta, simbolično obilježavajući značajne datume i događaje iz historije jugoslavenskih naroda i narodnosti, da bi je 25. maja, na završnoj svečanosti koja se održavala na stadionu JNA, Titu uručio najbolji među mladima te godine. Sa zakletvom Jugoslavena da će i ubuduće biti čvrsti i nepokolebljivi na Titovom putu, 1987. godine predaje se ispod portreta Josipa Broza, predsjedniku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije na stadionu JNA posljednja “Štafeta mladosti”. Atmosfera u društvu se već značajno izmijenila, a pisane poruke uz štafetu dobijaju prizvuk pesimizma. Pokrenule su se i rasprave o daljoj sudbini manifestacije, a posljednju “Štafetu mladosti” prati skandal u koji su uključene i vojska i policija.

Die Stafette

Das Ritual der Stafettenläufe ist in den 40er Jahren des letzten Jahrhundert entstanden. Es hat 42 Jahre angehalten (1945-1987). Grund für den erste Stafettenlauf war der Beschluss des Zentralkomiteetes der Kommunistischen Jugend Jugoslawiens, am 25. Mai 1945 auf diese Weise der Geburtstag von Josip Broz Tito zu feiern. Auf den Vorschlag der Jugend aus Kragujevac hat die Abteilung für Sport und Körperkultur Stafettenläufe in ganz Jugoslawien organisiert. Die Idee war, dass Jugendliche zum Vorsitzenden laufen und schön ausgearbeitete Stafetten tragen sollten mit den Geburtstagswünschen, den Wünschen für ein langes Leben und gute Gesundheit.

Diese Form der Veranstaltungen läst sich in drei charakteris-tische Zeiträume einteilen: I Zeitraum „Titos Stafette“ 1945-1956, II Zeitraum „Stafette der Jugend„ 1957-1980 und III Zeitraum „auch nach Tito-Tito“ 1981-1987.

„SAVEZNE ŠTAFETNE PALICE“
Als Überbleibsel dieser Veranstaltungen werden im Historischen Museum Stafetten aufbewahrt. Hier sind regionale Stafetten ausgestellt, die von „Titos Stafette“ später auf Initiative von Josip Broz in Jahr 1957 umbenannt auf „Stafette der Jugend“ worden sind. Sie wurden für diese Veranstaltungen der „Jugend Stafette“ in Städten in ganz Jugoslawien angefertigt, von woher sie gemeinsam zum Ziel mitgebracht wurden. Die erste Jugendstafette ist am 5. Mai 1957 in der Stadt Kumrovac gestartet, die Stadt, in der Josip Broz geboren wurde. Jedes Jahr fand der Start in einer anderen Stadt statt. Als Veran-staltungstage wurden wichtige Daten und geschichtlichen Ereignisse Jugoslawiens und seiner Bevölkerung gewählt.

Mit dem feierlichen Schwur, auch in Zukunft den Weg Titos zu beschreiten, wurde die Jugendstafette in Jahr 1987 unter dem Porträt von Josip Broz den Vorgesetzten des Komitees der kommunistischen Jugend Jugoslawiens auf dem Stadion der JNA das letzte Mal abgegeben.

Die Atmosphäre in der Gesellschaft hat sich erheblich verändert und schriftliche Nachrichten zu Stafetten bekommen einen pessimistischen Klang. Es sind Debatten über diese Veranstaltungen geführt worden. Die letzte „Jugend Stafette“ war von Skandalen begleitet, Polizei und Militär musste eingesetzt werden.

home Nirha Efendić