a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

B
Autoput Bratstvo i Jedinstvo
Historijski Muzej Bosne i Hercegovine

Inventory No.

Jedna od ideja i tekovina Narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji jeste bila ideja bratstva i jedinstva svih njenih naroda i narodnosti. Autoput koji je spajao republike SFRJ,  nazvan je autoput Bratstva i jedinstva i predstavljao je žilu kucavicu koja je povezivala i one najudaljenije krajeve Jugoslavije. Njime se vršio transport robe i ljudi unutar zemlje, ali je bio i veza SFRJ sa ostatkom Evrope, autoput koji je povezivao zemlje zapadne i istočne Evrope sa zemljama Balkana.

Izgradnja je započela  nakon 1945. kako bi Jugoslavija postala prometno dobro povezana, jer je do tada imala samo lokalne i regionalne puteve slabijeg kvaliteta. U izgradnji je učestvovalo 300 000 ljudi okupljenih u omladinske brigade i jedinice JNA. Prva dionica je izgrađena u dužini od 382 km i povezivala je Zagreb i Beograd. Otvorena je 27. jula 1950. godine. U decenijama nakon otvaranja autoput je počeo propadati a 1992. godine zbog rata u Hrvatskoj bio je zatvoren do 1995. godine. Ovaj put je dio evropskih cesti E61, E70 i E75.  

Zastavica na prednjoj strani proslavlja 20 godina revolucije, a na njenoj poleđini je trobojka sa natpisom Autoput Bratstvo i jedinstvo 1961. Neku vrstu komercijalizacije ove i sličnih ideja možemo naći u industrijskoj proizvodnji zastavica manjih dimenzija sa ovim natpisom ili sličnim kao ukrasa u automobilima i autobusima.

 Sam naziv autoputa se uklapa u običaj da javne ustanove, škole, domovi kulture, kina, univerziteti, ulice, parkovi, fabrike nose imena narodnih heroja (npr. Josip Kraš, Rade Končar, Franjo Kluz, Marijan Badel, Vlado Bagat, Radojka Lakić ...) ili tekovina NOB-a.

 Straße der Brüderlichkeit und Einheit

Eine der wichtigsten Ideen der Volksbefreiungskämpfe in Jugoslawien war die Idee der Brüderlichkeit und Einheitlichkeit aller Völker und Nationen. Die Autobahn, die die Teilrepubliken Jugoslawiens verbunden hat, trug den Namen „Die Straße der Brüderlichkeit und Einheit“ und war die Hauptverkehrsader, die alle Regionen Jugoslawiens verband. Sie  stellte die wichtigste Verbindung Jugoslawiens mit anderen europäischen Ländern dar. Die Autobahn verband die westlichen und die östlichen Länder mit den restlichen Balkanländern.
Da Jugoslawien nur schlechte lokale und regionale Straßen hatte, begann man sofort nach der Beendigung des Krieges im Jahr 1945 mit dem Bau der Autobahn, Jugoslawien sollte wieder ein modernes Land werden.
Am Bau der Autobahn wirkten 300 000 Menschen mit, versammelt in Jugendbrigaden und Einheiten der jugoslawischen Volksarmee. Die erste Strecke in der Länge von 382 km verband Zagreb und Belgrad. Die Strecke wurde am 27. Juli 1950 eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten begann die Autobahn zu verfallen, 1992 wurde sie wegen des Krieges in Kroatien ganz geschlossen und erst 1995 wieder eröffnet. Diese Autobahn ist nun Teil der europäischen Autobahnen E61, E70 und E75.
Auf der Vorderseite der Fahne steht „20 Jahre Revolution“ und auf der Rückseite ist dreifarbig „Die Straße der Brüderlichkeit und Einheit 1961“ geschrieben.
Die Fahnen mit dieser Aufschrift wurden als Schmuck in Autos und Busse gehängt, sie dienten der Bekanntmachung dieser und ähnlicher Ideen und Prinzipien.
In dieser Zeit wurden zahlreiche öffentlichen Institutionen, Schulen, Kulturzentren, Universitäten, Straßen, Fabriken neu benannt. Viele Institutionen trugen die Namen von Volkshelden (zum Beispiel Josip Kraš, Rade Končar, Franjo Kluz, Marijan Badel, Vlado Bagat, Radojka Lakić ...) oder die Namen von Ereignissen, die während der Nationalen Volksbefreiung stattgefunden haben.

home Dragana Brkić