a b c č ć d dj e f g h i j l lj k m n nj o p r s š t u v z ž

Trideset priča o predmetima iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Dreissig Geschichten zu Objekten aus dem Historischen Museum
von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo

Š

Sarajevska Šestoaprilska nagrada

Historijski Muzej Bosne i Hercegovine
Inventory No. Sarajevska Šestoaprilska nagrada prvi put je ustanovljena prije 52 godine, tačnije 1956. godine i od tada ova nagrada je jedna od najprestižnijih, ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini. Nagrada je nastala kao znak sjećanja na 6. april 1945. godine, kada su pripadnici narodnooslobodilačke vojske oslobodili glavni grad Bosne i Hercegovine. Nosilac prve pojedinačne Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva bio je Vojo Dimitrijević, akademski slikar, dok su nosioci grupne nagrade bili: Andrija Šajin Čačin, arhitekt, i Marijan Balatar, tehničar. Od tada pa do danas Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva dodjeljuje se najzaslužnijim grupama, kolektivima i pojedincima za opšti razvoj grada Sarajeva u raznim oblastima: nauci, kulturi, sportu, tehnici, arhitekturi, filmu, itd.

Sarajevos 6. April Auszeichnung

„Sarajevo Auszeichnung zum 6. April“ wurde vor 52 Jahren das erste Mal verliehen, präzise im Jahr 1956 und seit dem ist es eine der wichtigsten Auszeichnungen, nicht nur in Sarajevo, sondern in ganz Bosnien und Herzegowina. Diese Auszeichnung ist als Zeichen der Erinnerung an den 6. April 1945 eingeführt worden, als Mitglieder der Volksbefreiungsarmee die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina befreit haben. Der Träger der ersten „6. April Auszeichnung der Stadt Sarajevo“ für einen Einzelnen ist Vojo Dimitrijević, akademischer Künstler gewesen. Die Träger der Gruppenauszeichnung waren: Andrija Šajin Čačin, Architekt und Marian Balatar, Techniker.

Bis heute wird Auszeichnung der Stadt Sarajevo am 6. April an Personen sowie an Gruppen und Belegschaften, die sich besonders für Entwicklung der Stadt Sarajevo verdient gemacht haben, in verschiedenen Bereichen wie: Wissenschaft, Kultur, Sport, Technik, Architektur, Film verliehen.
home Amar Karapuš